Iskolánkról

Az iskola múltjáról
Községünk iskolai oktatásáról a legrégebbi feljegyzés 1755. július 20-án kelt. Egy tanítója volt akkor az egyházközség kezében levő iskolának. Egy tanteremben folyt az oktatás. 1813-ban vetődött fel először, hogy Kazáron iskolát kellene építeni. Jankovics Miklós földesúr jelezte e szándékát, hogy a templom mögötti temetőben szeretne szilárd anyagból iskolaépületet építeni. A gondolat 1829-ben teljesült, felépült az új iskola a templom közelében, száraz, szilárd helyen. Az iskola egy tanító- és egy lakóhelyiségből állt. Az iskolahelyiség elég tágas és világos volt. 1860-ban felépült a Néptanoda, ahová 25 fiú és 36 leány járt tanulni. Az emeletes iskolaépület 1897-ben épült. A felső két szoba tanterem, az alsó helyiségeket a község házának építették meg. 1906-tól Hegedűs Béla és Moór Irén jóvoltából két tanerős lett az iskola. 1911-ben Nógrád Vármegye Törvényhatósága 8181/505-1911 számú véghatározata alapján a község iskoláját államosították. 1923-24-ben bányatelep épült 25 kat. hold területen. 1924. január 3-án megnyílt a bányatelepi társulati magániskola, melynek vezetését Zsuffa Kálmán tanító vette át. 1934-ben megalakult a 949 sz. Szabó István cserkészcsapat, a helybeli gyémántmisés papról elnevezve. 1942. szeptembertől nyolc osztályos a népiskola. A háború után felvette az Általános Iskola nevet. Az 1948-49-es tanévben megalakult az úttörőcsapat Fodor Ferenc vezetésével. Új igazgató került az iskola élére Zsuffa Kálmán személyében. Az 1948-49-es tanévben az ország valamennyi iskoláját államosították, az iskola felvette az Állami Általános Iskola nevet. 1950-ben felépült a két tantermes modern kis iskola a Zsoldos féle Rétkertben, stabil pedagógusgárda alakult ki: Hegedűs Mária, Pardy Lászlóné, Zsuffa Kálmánné, Telekes Ilona, Zsuffa Kálmán, Kazár Gábor, Kazár Gáborné és Fodor Ferenc. 1958-59-es tanévben Nyári Gyulát nevezték ki iskolaigazgatónak, aki nyugdíjba vonulásáig vezette az iskolát, munkássága alatt a kazári iskola egy tornateremmel, egy technika műhellyel és az alsó tagozat új épületével bővült. A következő iskolavezető Pék Tibor, aki a körzetesítés előtt egy évvel vette át az iskolavezetést. Az alsó tagozatos iskolaépület konyhával, a felső tagozat pedig két tanteremmel bővült. A körzetesítés során a mátraszelei felső tagozatos tanulók az iskolához kerültek, s a létszámemelkedés miatt párhuzamos osztályokat indítottak. Napközi otthonos csoportok is működtek. 1993. augusztus 16-tól Rados Lászlóné került az iskola élére. Igazgatósága alatt először az alsó, majd a felső tagozat újjáépítése ill. átalakítása történt meg, az udvar aszfaltborítást kapott. 1999. augusztus 15-től Kapás Imre az igazgató. Ebben az évben a tornaterem felújítása is megtörtént. 2000. október 31-től Aba Sámuel Általános Iskola néven szerepel iskolánk. A felújítások és bővítések folytatódtak, 2005-ben megtörtént a felső tagozat épületének akadálymentesítése, valamint kibővült egy új épületrésszel, amelybe egy modern számítástechnika szaktanterem és egy médialabor kapott helyet. 2005. szeptember 1-től a vizslási Általános Iskola intézményünk, az Aba Sámuel Általános Iskola tagiskolája lett. Ebben az évben az általános iskolai képzés mellé alapfokú művészetoktatási feladatokat is vállaltunk. Az alapító okirat módosítása után 2005. szeptember 1-től iskolánk neve: Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola. Az első évben négy művészeti ágon, több tanszakon indult meg a képzés. A kazári székhely és vizslási telephely mellett Cereden, Nemtiben, Mátraterenyén, Mátranovákon és Somoskőújfalun is indítottunk művészeti csoportokat. 2007-ben a dorogházi Móra Ferenc Általános Iskola tagintézményként intézményünkhöz társult. Szintén ebben az évben a művészeti tanszakok megkapták a működéshez szükséges minősítéseket: iskolánk „Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény.” Ebben a tanévben megindult iskolánkban az Integrált Pedagógiai Program. 2010-ben a TÁMOP-3.3.3-08 pályázatának keretében az intézmény felső tagozata új épületszárnnyal bővült, amelyben egy modern tornacsarnok, öltözők, orvosi szoba, két tanterem és az igazgatóhelyettesi iroda kapott helyet. 2013-tól intézményünk a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vezetésével működik, az intézmény neve Aba Sámuel Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolára módosult. 2020-2021 tanévtől iskolánk művészeti oktatását a bátonyterenyei Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola vette át. Nevünk Aba Sámuel Általános Iskolára módosult.

Iskolavezetés

Róthné Tarsoly Anita intézményvezető
tanító (ének-zene műv. ter.), tanár (pedagógiatanár, család- és gyermekvédő tanár) szakvizsgázott pedagógus
Nagyné Albert Ágnes intézményvezető helyettes
tanító (testnevelés műv. ter.)
Rózsási Béáta intézményvezető helyettes
tanító, tanár, vizuális kultúra szak

Tanáraink, szociális segítő

Aba Sámuel Általános Iskola

KAZÁR

Berecz György
tanító, informatika műveltségi terület
Berzák Stefánia:
általános iskolai tanár
Béresné Petrusz Katalin Márta
tanító, angol műveltségi terület
Danyi Józsefné
tanár, orosz szak, német szak, történelem szak
Domonkosné Nagy Magdolna
tanító, orosz szakkollégium
Fekécsné Kovács Ilona
tanító, könyvtár szakkollégium, tanár, földrajz szak
Gecse Boglárka
tanár, magyar nyelv és irodalom, nyelv és beszédtechnika fejlesztés műveltségi terület, hitoktató
Gembiczki Kristóf
általános iskolai tanár, történelem, földrajz szak
Kakuk Anita
tanító, magyar nyelv és irodalom műveltségi terület
Király Zoltán András
testnevelés és sport szak
Máté Mária
tanár, matematika, földrajz szak
Némethné Takács Erika
tanító, idegen nyelvi műveltségi terület
Sándor Ernő Tamás
tanár (kémia, technika szak)
Susán Julianna
tanító
Tóthné Berczelly Szilvia
tanító, testnevelés és sport műveltségi terület
Urbánné Bíró Erzsébet
tanár, biológia szak, földrajz szak
Varga Viktória
általános iskolai tanár, biológia, testnevelés, sport szak

Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nálunk oktató pedagógusai
Kun-Farkas Rózsa
tánctanár, táncművészet szak
Szolnoki Borbála
tanár, táncművészeti ág

Váczi Gyula Művészti Iskola nálunk oktató pedagógusai:
Andrássy Ferenc
népi hangszerek
Hrúz Dénes
népi hangszerek
Kubinyiné Szabó Katalin
népi ének

Óraadó pedagógusok
Fekécs Zoltán
tanító
Hajas Emilné
óraadó, tanító
Hasznosi Istvánné
tanár, matematika, fizika szak
Szabó Tiborné
óraadó, tanító

Szociális segítő
Varga Fanni
Milyen problémával fordulhatok hozzá?